Hvem er SU Consulting

Hva vi gjør
Vår historie

Introduksjon

Eirik Sund
Eier og daglig leder

SU consulting AS er et konsulentfirma som innehar lang erfaring fra bygge - og anleggsnæringen, både som utførende og rådgivende innen fagene HMS- og kvalitetsledelse, samt prosjekt- og byggeledelse. 

Firmaet utfører oppdrag i hele landet, og har kontoradresse i Drammen. 

SU consulting AS arbeider alltid for å tilby lønnsomme og sikre løsninger av høy kvalitet tilpasset den enkelte kundens behov, både for små, mellomstore og større private og offentlige aktører. Vi utarbeider skreddersydde løsninger for dokumentasjon innen HMS og kvalitetssikring. I tillegg utfører vi systemrevisjoner. 
Vi utfører oppdrag innen prosjekt- og byggeledelse for tiltak av forskjellig størrelse. Vår lange erfaring og høye kompetanse gjør at vi utfører oppgavene effektivt og lønnsomt. Vi legger vekt på god dialog med oppdragsgiver og andre parter vi skal forholde oss til. 

Firmaet har god kjennskap til hvilke krav som stilles til det enkelte foretak gjennom gjeldende lovverk og fra de forskjellige offentlige etatene, noe som gjør at vi kan bistå ved kontakt mellom ditt foretak og offentlige etater.


Vår erfaring

Tore Underland
Eier og styreleder

SU consulting AS ble etablert i mai 2016 av Tore Underland og Eirik Sund. Firmaet har kontoradresse i Drammen, men utfører oppdrag i hele Norge. 

SU consulting AS har lang erfaring fra bygge - og anleggsnæringen innen fagområdene HMS- og kvalitetsledelse, og prosjekt- og byggeledelse. 

Vi arbeider alltid for å tilby lønnsomme og sikre løsninger av høy kvalitet, tilpasset den enkelte kundens behov. 

Kundegrunnlaget består av små, mellomstore og større private og offentlige aktører. De private aktørene består hovedsakelig av entreprenører, borettslag og eiendomsutviklere. De offentlige aktørene er blant annet, kommunale etater som Sande kommune, Akershus fylkeskommune og statlige aktører som Bane NOR. 

Innen fagområdene HMS- og kvalitetsledelse, utarbeider vi skreddersydde løsninger tilpasset din virksomhet og prosjekter.
Vi utfører også kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på dine prosjekter. 


Vår erfaring - din trygghetHer finner du oss

Kontakt oss