Våre tjenester

SHA / HMS / KS
Prosjekt- og byggeledelse
systemrevisjon

SYSTEMREVISJONER

SU Consulting AS har lang fartstid med revisjon av forskjellige KS og HMS systemer fra ulike leverandører.


 • SYSTEMREVISJON
  KS

  Alle foretak med sentral godkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift iht. SAK 10 §10.1. (Les mer hos DIBK) For å jobbe effektivt, anbefaler vi at alle bedrifter som påtar seg ansvarsrett innarbeider kvalitetssikringsrutiner som skal gjelde for bedriften og som bedriften deretter implementerer i sine prosjekter.


  Du får en komplett gjennomgang og tilpasning av alle kvalitetssikringsrutiner som er relevante for din bedrift.


  Spar tid når du tilpasser rutiner
  Endringer i lovverk kan være vanskelige å følge med på. En av de store fordelene med denne tjenesten er at din virksomhet sparer betydelig tid på gjennomgangen og tilpasningen av rutinene. Her får du en innføring i hvilke endringer som berører din kvalitetssikring. Våre erfarne konsulenter hjelper og veileder deg gjennom prosessen slik at du også tar læring av dette. På denne måten blir din bedrift bedre kjent med KS-rutinene og får samsvar mellom rutiner og faktisk gjennomføring i prosjektene.

  Tjenesten inneholder:
  • Gjennomgang og definisjon av foretakets virksomhetsområder
  • Utarbeidelse av organisasjonsplan for bedriften
  • Informasjon om ev. endringer i Plan- og bygningslovgivningen og krav til KS-rutiner i SAK10 §10-1
  • Tilpasning av nye eller eksisterende KS-rutiner
 • SYSTEMREVISJON
  HMS

  HMS-revisjoner er en vurdering av det systematiske HMS-arbeidet, og et bidrag til forbedring av arbeidsmiljøet ved den enkelte avdeling/seksjon/enhet og ved som helhet.
  Revisjonen er hjemlet i Arbeidstilsynets forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter; "I tillegg til den jevnlige oppfølging må virksomheten, minst en gang i året foreta en mer omfattende gjennomgang (systemrevisjon) av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og vurdere om det fungerer i praksis". (Les mer hos Arbeidstilsynet)

  Eksterne revisjoner (gjennomgang av HMS-arbeidet) skal avdekke både svakheter og positive forhold ved arbeidsmiljøet, samt til kompetanseøkning og oversikt og gir grunnlag for videre planlegging.
  Revisjonen kan utføres av SU Consulting AS på vegne av toppledelsen eller vernetjenesten (intern revisjon). Ved en revisjon møter eks. personaldirektør, fagpersoner, hovedverneombudet og lokalt verneombud. Det skal gjennomføres årlige revisjoner.

  I alle styringssystemer finnes verktøy og rutiner for å etterleve Arbeidsmiljølovens dokumentasjonskrav. Via tjenesten HMS-revisjon, bistår vi deg med å tilpasse systemet du har i din bedrift.Dette er en tjeneste som mange har hatt nytte av for å komme godt i gang med HMS arbeidet i sin bedrift.

  Spar tid på revisjon
  En av de store fordelene med denne tjenesten er at din virksomhet sparer betydelig tid på en revisjon eller et systemoppsett. Våre erfarne fagkonsulenter vil bistå og veilede deg gjennom prosessen. Nødvendige deler av systemet blir gjennomgått og det blir lagt inn rutinemaler og andre relevante dokumenter etter bedriftens behov.

  Rutinene tilpasses sammen med deg slik at du får et HMS-system med nyttige retningslinjer for akkurat din bedrift. Dette er også en fin mulighet for deg til å få svar på alle dine spørsmål knyttet til HMS og dokumentasjon, slik at du også tar læring av dette.

  TJENESTEN INNEHOLDER:
  • Oppsett av IK-HMS i bedriften i henhold til Arbeidsmiljølovens dokumentasjonskrav
  • Utarbeidelse av virksomhetens mål for HMS
  • Beskrivelse av HMS organisasjons- og ansvarskart
  • Vurdering av risiko
  • Utarbeidelse av rutiner
  • Redigering av eventuelle kartleggingsmaler
  • Utarbeidelse av handlingsplan basert på kartlegging vi sammen gjør for bedriften
 • LES MER OM REVISJONER

  HVORDAN GÅ FREM?

  Arbeidet med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid kan legges opp på følgende måte:

  IGANGSETTE
  • Ta initiativ til arbeidet
  • Informere, medvirke og motivere
  • Sette mål og beskrive ansvar og myndighet
  • Organisere og planlegge innføringen
  KARTLEGGE
  • Skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter
  • Kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet
  • Systematisere og oppbevare dokumenter
  • Kartlegge problemområder
  PLANLEGGE OG PRIORITERE TILTAK
  • Lage handlingsplan for gjennomføring
  FØLGE OPP
  • Gjennomføre tiltak
  • Rette opp feil og mangler
  • Gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften
  • Foreta jevnlig gjennomgang

Her finner du oss

Kontakt oss